Sistem centralnog kaloriferskog grejanja pogona šivenja i presvlačenja fabrike Simpo u Preševu


DETALJI PROJEKTA

Klijent: Simpo AD
Lokacija: Preševo
Opis projekta: Sistem centralnog kaloriferskog grejanja pogona šivenja i presvlačenja