Naši projekti

“Midi Organic“ d.o.o. , Donje Grgure

View More

Zamena hemijske pripreme i sinhronizacija rezervoara u parnoj kotlarnici – Simpo AD

View More

Zamena cevi na kotlovima – toplana Petrovac na mlavi

View More

Wilo booster

View More

Toplički Vinogradi, Gojinovac

View More

Sistem centralnog kaloriferskog grejanja pogona šivenja i presvlačenja fabrike Simpo u Preševu

View More

Simpo tapetarija

View More

Servisiranje PP postrojenja – DIS Niš

View More

Servisiranje postrojenja – Zaječarska pivara

View More

Optika Maja

View More

Leon Conditors

View More

Izrada kombinovanog bojlera

View More

Izrada i zamena sezonskog rezervoara za mazut – medecinski centar Merošina

View More

Izrada i montaža sistema ventilacija kuhinje i restorana DU Novi Pazar

View More

Izrada i montaža sistema klima komora za lakirnicu – Simpo AD

View More

Izrada booster postrojenja

View More

Ivko Knits pogon, Blace

View More

IDEA, Vranje

View More

Crpna stanica Breznica – Bujanovac

View More

Auto Centar Krunić, Niš

View More